Home

Spárta katonaállam

Spárta (ógörögül Σπάρτη, Σπάρτα, azaz Szparté, Szparta) az ókori Görögország egyik, szigoráról és katonaságáról nevezetes dór állama volt a Peloponnészoszi-félszigeten, amely hosszú ideig Hellasz egyik legnagyobb és legjelentősebb polisza volt. Kevéssé ismert tény, hogy ókori Hellászban Spárta csak a városnak a neve volt, magát az államot Lakedaimón. Spárta ezzel szemben katonaállam volt. Egy harcos elit uralta, és a rabszolgák munkája tartotta fent. A fiúgyerekeket, ha túlélték az államilag szervezett kiválasztási programot, 7 éves korukban elszakították anyjuktól, hogy elsajátítsák a spártai halál vagy győzelem eszmét

antik

Spárta - Wikipédi

Spárta élén sajátos módon két király állt, akiknek a hatalma öröklődött. Ők voltak a hadvezérek is. A hatalmukat korlátozták, csak a 28 tagú vének tanácsával egyetértésben hozhattak döntést. A tanács tagjait a legidősebb férfiakból választották, a megbízatás élethossziglan szólt Spárta nem büszkélkedik neves filozófusokkal, híres államférfiakkal, vagy művészekkel. Spárta két dologról híres, a kemény életmódról, melyet a mai napig spártai jelzővel illetnek, valamint a katonáiról. A hétköznapokban ez a kettő szorosan össze is kapcsolódott

Spárta történelme - uw

Spárta katonaállam, a gyerekeket már 6 éves koruktól katonáskodásra nevelik. Ismertesse Szolón tevékenységét ! Szolón arkhón lett Kr. E 594-ben. Szolón törvényei egy része a parasztoknak kedvezett: az adósrabszolgaságot eltörölte, akiket külföldre adtak el, állami pénzen kiváltották, az adósságokat elengedte. dc.contributor.advisor: Szűcs Lászlóné Siska, Katalin: dc.contributor.author: Sipos, Dávid: dc.date.accessioned: 2018-01-25T08:32:18Z: dc.date.availabl Spárta, a katonaállam . I. Elhelyezkedése - Földrész: Európa déli része (Peloponnészoszi-félsziget) - Lakói: dórok . II. Az állam feladatai 1.) Az egyenlőség megőrzése a dór hódítók között Így tudták a hatalmukat fenntartani a rabszolgák fölött. 2.) Törvénye Spárta katonaállam volt, ahol minden polgár egyben katona is volt 30 éves korától 60 éves koráig. Kiskoruktól fogva a szüleiktől elszakítva nevelték őket kisebb csapatokban, és keményen edzették őket, felkészítve a katonaságra. Felnőtté avatásuk alkalmával titkosrendőrként felkeresték és megölték a legbátrabb.

Spárta, a katonaállam - Történelem 5

Spárta: Egy katonaállam felemelkedése és bukás

Az ókori Görögország I

Persze a görögök sem töltötték tétlenül az eltelt 10 esztendőt. A háború terheiben oroszlánrészt vállaló Athén flottát épített, az ellenállást választó városállamok szövetségét vezető Spárta, a katonaállam pedig szárazföldi haderejét acélosította Spárta, a katonaállam; A marathóni csata; A perzsák újabb támadása; Athén fénykora; Nagy Sándor birodalma; 6. Az ókori Róma Róma alapítása Róma a királyság korában Róma a köztársaság korában Róma terjeszkedése A pun háborúk A császárság A Római Birodalom Róma, az Örök város Pannónia provinci Spárta államformája, (kezdetben Athéné is) vezetője a király. cserépszavazás. Spárta elnevezése az ókorban. politizálni. a közügyek intézésével foglalkozni az ókori görög poliszokban Spárta, a katonaállam. Keresd meg a történelmi atlaszban Spártát! Spárta sajátos útja. A spártai városállamot a dórok hozták létre

A spártai állam és társadalo

- Spárta (árutermelése nincs, nincs kereskedelme, tipikus katonaállam) - Athén (árutermelési és kereskedelmi berendezkedésű) I. A köznép harcai az arisztokrácia ellen A köznép (démosz) harcot indított az arisztokrácia ellen politikai részesedésért. Az ipar és Azoknak a diákoknak, akik a 9. A (média) osztályba jelentkeznek és a történelem tantárgyat választják szóbeli felvételi tantárgyként, előzetesen tíz témakörökből kell felkészülniük

A Spárta környéki településeken éltek a polgárjog nélküli kézművesek, a körüllakók. Spártában a teljes jogú polgárok legfőbb tevékenysége a katonáskodás lett. Eleinte minden spártai polgár egyenlő részt kapott a földekből, később itt is kialakult egy gazdagabb réteg 15. Spárta a katonaállam, Egy másik út Hellasban Tartalom A Spártáról alkotott kép egyoldalúságának oldása. A spártai társadalom- és államszervezet sajátosságai. A spártai nevelés és.. Csoport: Athén: népuralom, Attikai-félsziget, ötszázak tanácsa, cserépszavazás, démosz, fejlett ipar és kereskedelem, Spárta: katonaállam

Akkor most tényleg megölték a beteg gyerekeket a spártaiak

SPÁRTA, A KATONAÁLLAM slideum

A legendás spártai katonaállam. A görög poliszok alkotta Hellasz legjelentősebb városállamai közé tartozott Athén mellett a Spárta is, mely a Peloponnészoszi-félsziget dórok lakta déli részén hozott létre erős katonaállamot 6 SPÁRTA, A KATONAÁLLAM 1. Hellász városfejlődése: külön városállamok alakultak ki: ezek a poliszok. teljesen önálló városállamok külön királyokkal az élen számuk kb kétféle fejlődés jellemző: a spártai út és az athéni út 2 V. tétel A spártai állam és társadalom Spárta katonaállam, amely megőrzi a dór törzsszervezet szigorú katonai rendjét. Mivel nincs kikötője, nem tud bekapcsolódni sem a kereskedelembe, sem a gyarmatosításba, ezért kifosztja a meghódított lakosságot

Spárta, a katonaállam by Réka Sz- H - Prez

 1. SPÁRTA, A KATONAÁLLAM. Peloponnészosz-félsziget déli része -Spárta. Szabad spártaiak -helóták -körüllakók. Spártai életmód: - törvények àszabadok egyenlősége, - nevelés. A MARATHÓNI CSATA. Perzsa terjeszkedés àßHellász: - az elfoglalt görög városoknak adózniuk kell
 2. A lényeg: a rideg katonaállam Spárta féltékenyen figyelte Athént, s háborúval akarta meggátolni riválisa felemelkedését. Ebbe a csapdába aztán Allison vizsgálata szerint mások is beleléptek. Munkatársaival a modern történelem tanulmányozása során tizenhat olyan eseménysorozatot azonosított, amikor egy új hatalom.
 3. A társadalokm felépítése Milyen létszámú volt egy-egy társadalmi csoport? spártai polgárok -katonáskodás körüllakók (perioikoszok) - kézműipar leigázott akhájok (helóták) - polgárok földjeit művelik, de nem rabszolgák A spártai nevelés Kinek a feladata volt a spártai ifja
 4. Spárta, a katonaállam Legújabb hozzászólások. 2017.01.15 #nemértettemazegészet: hát ebből nem tudtam meg sokat. - hát ebből nem tudtam meg sokat. 2016.01.06 alma károlyyy: alma - Kó 2015.10.18 csiszár virág: nemesgulács rákocsi utca 5 - Szia 2013.01.17 én: polgár - nagyon jó!!!!! 5-öst kaptam
 5. Katonaállam volt, mely meghódította Szíriát és Mezopotámiát is. A lakosság katonáskodott, a földművelést a leigázott népekkel végeztették. Főváros: Ninive volt, nagy uralkodó pedig a Kr.e. 7. században Assus-ban-Apli
 6. denkinek ismerősen cseng, az ókori Spárta embertelen kegyetlenségének szimbóluma. Megtanultuk az iskolában: e hegy szikláiról vetették a mélybe a beteg, sérült, harcra alkalmatlan csecsemőket. Kemények voltak a spártaiak, vérivó harcosok, egyes szokásaik mai szemmel meghökkentőnek és embertelennek tűnnek - írja a 24.hu
Történelem 5

Az őskor és az ókor világa Sulinet Tudásbázi

 1. Valójában a bölcsességként idézett mondat hiába ókori, mégsem egészen az. Az eredetét Khilónhoz vezetik vissza, aki i.e. 600 körül mondta volna, ami olyan régen volt, hogy még Spárta sem volt katonaállam
 2. Korábban a Helóták éltek itt (leigázott népek). Spárta környékén pedig a Perioikoszok, a körüllakók. Spártaiból volt azonban a legkevesebb, 1 spártaira jutott 3 peioikosz, ill. 8 helóta. A spártaiak katonáskodással foglalkoztak, ezért Spárta katonaállam. Az állam élén 2 király állt, õket 5 felügyelõ ellenõrizte
 3. Athén: demokrácia, arisztokraták, démosz, Periklész, ionok, köztársaság, Spárta: katonaállam, helóta, körüllakók, dórok, Lakónia, Ezzel vagy ezen
 4. - Spárta katonaállam volt. azért alakult ez ki, mert a leigázott akháj népességet csak úgy tudták uralni, ha a spártai polgárok csak katonáskodnak - katonai nevelés. a nem elég erős gyerekeket kitették a Taigetoszra Athénban az utcasarokra tették ki az ilyen gyerekeket - ez nem egyed
 5. Spárta, a katonaállam győzelmet aratott, de a legyőzöttekben tovább él a düh és a gyűlölet. A harcedzett veteránok szétszóródnak a görög szigetvilágban. Vakmerő és veszedelmes harcosok ők, akik fosztogatással és erőszakkal tartják rettegésben a lakosságot - egészen addig, amíg a perzsa herceg zászlója alá nem.
 6. Spárta szövetséget köt a perzsákkal, így i.e. 404-ben Athén kénytelen megadni magát, ezzel elveszti a tengeri és a kereskedelmi hatalmát. Slide 21: Ekkor Spárta lesz a görögök vezeto állama, De engedélyezik a klérosz eladását, így egyesek meggazdagodnak, míg mások elszegényednek - ez véget vet az egyenloségre.

5. osztály_órai jegyzet_A spártai állam - Szabó Magda ..

Spárta: katonaállam volt a Peloponnészosz félszigete, a mai Görögország déli részén.. Az állam élén két király állt, mellettük a vének tanácsa (geruszia) és a felügyelők (ephoroszok), akik ellenőrizték a királyokat Spárta Az Eurótasz és a Knakion folyók között fekvő egykori peloponnészoszi katonaállam mára modern várossá vált, az ókori dicsőséget csupán a közeli tisztásokon és domboldalakon fekvő romok őrzik. Az egykori színház és az úgynevezett Leonidász-sír eredeti helyén látható, de a helyi múzeum további emlékeknek is. Körüllakók:Spárta peremterületén éltek, feladatuk kézművesség, bányászat, végszükség esetén katonáskodás.Háromszor annyian voltak, mint a spártai polgárok, nincs politikai szerepük. Helóták: földművelés, 10-szer annyian ,mint a polgárok, az állam tulajdonát képezték, nem lehetett eladni őket a földhöz tartoztak. 2. Államszerveze Athén és Spárta - Kr.e. 8. században alakultak ki a görög városállamok, a poliszok - polisz (városállam): egy városból és az azt körülvevő területből áll - Spárta katonaállam volt - spártai társadalom: polgárok körüllakók, helóták - két király

Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium - Felnőttoktatási tagozat Pécs 1. Bevezetés. A 2004-ben 10 éves évfordulójához érkező Gandhi Gimnáziumban a felnőttoktatás csupán két éve létezik, így egyelőre az útkeresés időszakát éli. Úgy véljük, a következő tanévben kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy stabil szerkezetű, megbízható és kiegyensúlyozott. Spárta államformája arisztokratikus (oligarchikus) volt. A lakosság leigázott őslakosokból, körüllakókból (szintén alárendeltek) és spártai polgárokból állt. Minden spártai polgárra 8 őslakos és 3 körüllakó jutott, akiket féken kellett tartaniuk. Így lett Spárta katonaállam Spárta katonaállam volt, egyszerre két királlyal, mely a hírnevén kívül semmit sem hagyott az utókorra. A spártaiak nem írtak, nem olvastak, nem alkottak filozófiai rendszereket és nem űztek művészeteket. Nem is nagyon jutott idejük ilyesmikre, olyannyira lefoglalta őket, hogy erővel igázzák le és hajtsák szolgaságba az.

Történelem esszék kidolgozva doksi

Ha döntenem kellene, hogy Athén vagy Spárta nagykövete legyek, én az előbbit választom. Az irodalmat, a művészetet, a sportot, a humanizmust, a demokráciát akarom képviselni. Izrael súlyos konfliktusoktól szenved, kénytelen Spárta, egyfajta katonaállam is lenni, de a lényeg az előbbi vonásaiban van - így foglalja össze diplomáciai szerepideálját Ilan Mor o Spárta peremterületein éltek, innen kapták nevüket. o lehetett földjük, de főleg kézművesek voltak. o háromszor annyian voltak, mint a polgárjoggal rendelkezők- helóták. o a meghódított őslakos akháj népesség. o nem - Spárta katonaállam volt 2. tétel/Athén és Spárta társadalma, politikai berendezkedése a Kr.e. VII-V. században. 2004.04.12. 00:22. Az ókori Görögország, azaz Hellász abban a korban területileg nagyobb volt, mint ma. Hellász a Balkán-félsziget déli részén, az Égei-tenger szigetvilágán és Kis-Ázsia nyugati partvidékén terül el. Mediterrán. Európa kulturális és gazdasági fejlődése egészen a bronzkorig nyúlik vissza. A nyugati kultúrák forrásának általában az ókori görögöket tekintik. A Római Birodalom évszázadokon keresztül birtokolta a kontinens mintegy felét. Bukása után a fejlődés hosszú időre szinte teljesen megállt, abban a korban, amit a felvilágosodás gondolkodói a sötét kornak, a mai. Mi spárta államformája az ókorba? - Válaszok a kérdésre. A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik

Video:

Spárta, a katonaállam - a dórok alapították a spártai városállamot - a spártai társadalom: polgárok - körüllakók - helóták - katonaállam volt - két király - Vének Tanácsa - a fiúkat 7 éves kortól katonai táborokban nevelték. Kötelező földrajzi név: Spárta. A görög-perzsa hábor SPÁRTA KIALAKULÁSA ÉS ÁLLAMSZERVEZETE. Lakónia polisz (Peloponnészoszi-fsz.), ennek városa Spárta. dórok alapították, az őslakos akhájokat leigázták. mivel a hódítók sokkal kevesebben voltak, csak állandó készenléttel tudták fenntartani uralmukat → Spárta katonaállammá vált. a spártai alkotmány Lükurgosztól származik; arisztokratikus berendezkedésű álla A 300 című film egy nagyon látványos és többé-kevésbé korrekt feldolgozása a thermopülai csatának. Spárta. Elsőre mindenkinek az jut eszébe róla, hogy katonaállam, Taigetosz, stb. természetesen a(z egyébként teljesen fantáziahiányos) diliwúdi filmeseknek is ez jutott elsőként eszébe Már gyűjtött adatokat több mint 378,640 kulcsszavak. Crowland.uw.hu weboldalt találtak a keresési eredmények között 43-szor. 100 kulcsszavak (néhány keresési lekérdezések két vagy több link, hogy pont a honlapon).Ez lehetővé teszi, hogy végre mélyreható kulcsszó elemzés, hogy érdekes bepillantást, a kutatás versenytársak

Spárta, a görög katonaállam: 101: Egy görög cipőüzletben (Herondász-Sarkadi alapján) 104: Az athéni népgyűlés döntést hoz: 107: Hogyan győzte le az athéni hajóhad a perzsákat? (Diodorosz-Ritoók alapján) 110: A néma szobor megvédi mesterét (Plutarkhosz alapján) 113: Ki a nagyobb művész? (Pliniusz alapján) 11 Spárta katonaállam, amely megőrzi a dór törzsszervezet szigorú katonai rendjét. Mivel nincs kikötője, nem tud bekapcsolódni sem a kereskedelembe, sem a gyarmatosításba, ezért kifosztja a meghódított lakosságot Ókori demokrácia A Kr.e. 5. századra az ókori Hellász több poliszában demokratikus rendszer alakult ki Ez jelentősen különbözött napjaink liberáli

Heni néni - users.atw.h

Xenophón Spárta-képe, és történeti háttere . By Lénárd Cservid. Abstract. Milyennek látta Xenophón Spártát? Vajon tényleg a tökéletes katonaállam volt, az ókori társadalmak mintaképe, vagy a szerző valami mást akar velünk láttatni, mint ami a közfelfogásban volt és mai napig is van? Szerette-e egyáltalán Spártát 12.500.000 embernek segítettünk képzés- és iskolaválasztásban 1998 óta. Neked is segítünk közoktatás, érettségi, OKJ képzések és felsőoktatás témába tortenelem / V. tétel V. tétel A) Az 1917-es orosz események felvázolásával bizonyítsa be, hogy lezajlott egy polgári demokratikus forradalom, s szükségszerűen következett be az 1917-es novemberi fordulat, majd a kommunista diktatúra kiépítése Spárta, a katonaállam 77 Az athéni demokrácia kialakulása 85 Harc a perzsák ellen 91 Periklész kora 101 Nagy Sándor 113 Az ókori Róma Róma alapítása 119 Patríciusok és plebejusok 127 A birodalom kialakulása 131 Köztársaság helyett császárság 139 Pax Romana 145 Pannónia 15

Athén ----> ---- Spárta Athén és Spárta meggyengül új hatalom: Makedonia uralkodók: Philipposz, Alexandrosz Perzsa Birodalom elfoglalása Makedónia; elhelyezkedése: Európa, Balkán félsziget államforma: királyság legnevesebb uralkodója: Nagy Sándor (Alexandrosz) - Kr.e. 336 - Kr.e.32 Törivázlat - - A közép- és emelt szintű érettségi vizsga leírása, követelményei és témakörei. - Írásbeli feladatlapok és megoldások. - Órai vázlatok Spárta, a Kr. e. 12. században letelepedett harcias dór törzsek által alapított katonaállam volt, melyet szigorú törvényeiről és verhetetlenségéről ismert az antik görög világ. Fennmaradt emlékei között meg kell említeni a fellegvárat, az Orthia-szentélyt és a Régészeti Múzeum teljes gyűjteményét A görögországi utazásban gondolkodóknak minden bizonnyal nem fog csalódást okozni az ókori katonaállam központjának otthont adó Spárta, valamint az annak szomszédságában található - valamint Peloponnészosz egykori fővárosaként funkcionáló - Mystras. A középkorban a bizánci császár rokonainak otthont adó.

nemzeti jellegű is: pl.Hellaszon belül Spárta katonaállam, ezért embereszménye ez egészséges és edzett férfi és nő. Filozófiai irányzatok Comenius (1592-1670)(Jan Amos KOMENSKY) Cseh tudós, pap Panszofizmus-Sárospatak-1650-54 Didactica Magna Legegyszer űbb fogalma Lecke: SPÁRTA, A KATONAÁLLAM I. Spárta sajátos útja - A spártai poliszt (ókori neve: Lakónia) a dórok alapították a Peloponnészoszi-félszigeten.- Kr. e. 6. század: gazdasági hanyatlás kezdődött a városállamban spÁrta a katonaÁllam a dÓrok alapÍtotta Állam a gÖrÖg tÖrzsek És a dÓr vÁndorlÁs spÁrta lakÓi spÁrta lakÓi spÁrta a spÁrtai tÁrsadalom kÖrÜllakÓk És csalÁdtagjaik csalÁdtagjaik helÓtÁk És csalÁdtagjaik polgÁrok tÁrsadalom Állam nÉpgyŰlÉs (apella) felÜgyelŐk hadsereg hadsereg vÉnek tanÁcsa (geruszia) 2+28 fŐ 30 év 60 év 30 év vÉtÓ a spÁrtai Állam. A spártai katonaállam. Spárta létrehozói: dórok. meghódították, és később is alávetett helyzetben tartották a területen élő akhájokat. alávetett akhájok = helóták (foglyok) helyzetük sokban emlékeztetett a keleti társadalmak közrendű szabadjaiéhoz. számuk tízszeresen meghaladta az elnyomó dóroké

ez szükséges volt a katonaállam egybentartásához, a Spárta körül él helóták alávetéséhez. Plutharkosz a Párhuzamos életrajzok cím m vében részletesen leírja az egyént a közös-ségnek alávet , kemény katonai nevelés jellemz it. A 7 éves kor után a családból táborokb Spárta A Peloponnészoszi-félsziget déli részén található egykori ókori városállam helyén I. Ottó király alapított új várost 1834-ben. Az ókorban már a mükénéi kultúra idején voltak itt települések, amelyeket a bevándorló dórok később leigáztak, így jött létre a spártai katonaállam, amelynek élén 2 király. 21. Spárta, a katonaállam 22. A görög-perzsa háborúk 23. Az athéni demokrácia fénykora 24. Görög művészetek és tudományok 25. Athén és Spárta küzdelme 26. Nagy Sándor birodalma 27. A hellenizmus kora (Kr. e. III.-Kr. e. I. század) 28. A görög mindennapok, a család, a nők és a gyermekek 29. A görög sport és az.

7. Spárta a katonaállam 8. Az athéni demokrácia működése Periklész korában 9. Nagy Sándor és birodalma 10. A görög hitvilág 11. Az ókori olympiák II. félév 1. Róma városállam létrejötte 2. Plebejusok küzdelme a politikai jogokért 3. A római köztársaság válságának jelei és megoldási kísérletei 4. Julius Caesar 5 Spárta, a katonaállam győzelmet aratott, de a legyőzöttekben tovább él a düh és a gyűlölet. A harcedzett veteránok szétszóródnak a görög szigetvilágban. Vakmerő és veszedelmes harcosok ők, akik fosztogatással és erőszakkal tartják rettegésben a lakosságot egészen addig, amíg a perzsa herceg zászlója alá nem. 4. A Peloponnészosz-félszigeten található Spárta katonaállam volt. A gyengének ítélt csecsemőket kitették a Taügetosz-hegyre. 5. A görög-perzsa háborúk leghíresebb görög győzelme Marathónnál volt. Az Athénba hírt vivő katona történetéből ered a marathóni futás (Marathón-Athén: 42 km). 6 Egyik oldalon ott volt a harcos Spárta, és az általa vezetett Peloponnészoszi Szövetség. A mélyen konzervatív, autokratikus katonaállam maga volt a legfélelmetesebb görög hadigépezet. A spártai katonáknak egyszerűen nem volt párja a görögségen belül -a magyarokat a spártai férfiakkal azonosítja (Spárta katonaállam volt)-klasszicista jellemzők: Xerxész, Hercules, spártai férfiak. 7-10.vsz: fájdalmas önostorozás, a jelen bűneinek részletes felsorolása-ismétlés (lassú)-a kevély tölgy metaforája a lassú halált, az észrevétlen pusztulást érzékeltet

Athén Spárta Mindkettő 2, 6, 7 1, 4, 5 3, 8 1. Katonaállam 2. Kereskedelem és ipar központja 3. Anyanyelvük a görög 4. Taigetosz 5. Helóták 6. Demokrácia 7. Partheon 8. Részt vettek az olimpiá A 300 című film egy nagyon látványos és többé-kevésbé korrekt feldolgozása a thermopülai csatának. Spárta. Elsőre mindenkinek az jut eszébe róla, hogy katonaállam, Taigetosz, stb. természetesen a(z egyébként teljesen fantáziahiányos) diliwúdi filmeseknek is ez jutot Ugyan a Three-ből süt az alapos kutatómunka, és aki még jobban el akarna mélyedni az ókori Spárta történelmében, Gillen ráadásul azt is egyértelművé teszi, hogy a katonaállam fasisztoid berendezkedése minden lakóját megnyomorította, legyen az polgár vagy politikai jogokkal nem bíró helóta Athén és Spárta között tört ki - Peloponnészoszi háború. Katonaállam volt - Spárta. Ők alapitották - Dórok Ők irányitották - 2 király A teljes jogú polgárok foglalkozása - katonáskodás Itt nőttek fel a fiúk - katonai tábor . 3 jelentős.

Athén és Spárta (Ismételd át a két városállam berendezkedését! Mi az, hogy demokrácia, hogyan jött ez létre Athénban? Milyen intézmények működtek? Miért lett Spárta katonaállam? Mi jellemezte a teljes jogúak életét! Hol lenne jobb élni, miért?) Ókori hősök, ókori csaták: Marathón, Szalamisz, Gaugaméla A három legnagyobb kiterjedésű polisz Spárta (8400 km 2), Boiótia (2600 km 2) és Athén (2350 km 2) volt, ám a görögség egészére legnagyobb befolyással Spárta és Athén bírt. A) A konzultáción elvégezhető feladato

• Lükurgosz - Spárta királya és törvényhozója, Kr.e. VIII. sz., nevéhez fűződik a katonaállam kialakítása. Hellász nagyjai • Kleiszthenész - Kr.e. 508-ban létrehozta Athén új, területi elvű. Korábban a Helóták éltek itt (leigázott népek). Spárta környékén pedig a Perioikoszok, a körüllakók. Spártaiból volt azonban a legkevesebb, 1 spártaira jutott 3 peioikosz, ill. 8 helóta. A spártaiak katonáskodással foglalkoztak, ezért Spárta katonaállam. Az állam élén 2 király állt, őket 5 felügyelő ellenőrizte - Spárta katonaállam volt. o a leigázott akháj népességet csak úgy tudták uralni, ha a spártai polgárok csak katonáskodnak- katonai nevelés. o a nem elég erős gyerekeket kitették a Taigetoszra § ez nem egyedi. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Delete Quiz. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it

 • Tölgy tüzifa.
 • Elrontott fogkorona.
 • Gmo tiltás magyarország.
 • Természetes rágógumi.
 • Cukor oldódása vízben.
 • Tarlov ciszta tünetei.
 • Ekg bal tengelyállás.
 • Fotós trükkök.
 • Ofotért allee.
 • Twisted sister discography.
 • A mogyoró meló 2 teljes film magyarul.
 • Bolt dísztárgy.
 • Orda ízesítése.
 • Folyékony oxigén ára.
 • City in hong kong kowloon.
 • Solingen merkur futur borotva.
 • Katherine webb homály.
 • Sajt bor párosítás.
 • Egyedi postaláda készítés.
 • Miami látványosságai.
 • Chanel mademoiselle 50ml.
 • Kültéri fa festék ár.
 • Fenty beauty rendelés.
 • Sony rx100 használt.
 • Karácsonyi díszek filcből.
 • Budapesti hidak sorrendje.
 • Jászberényi strand és termálfürdő jegyárak.
 • Nyerges vontató önsúlya.
 • Mercedes glk 2013.
 • Gremlins.
 • Airsoft guns europe.
 • Gyümölcsfa ültetés.
 • Implantátum kilökődés tünetei.
 • Ellie goulding rock your look.
 • Gyerekek mondták vicces.
 • Erik erikson könyv.
 • Vádli izomrángás.
 • Titkárságvezető feladatai.
 • Otp egészségpénztár befizetés.
 • Hajdúszoboszló aquapark csúszdák.
 • 28 hetes pocak mérete.